Charity


Code Club

De Code Club is een initiatief om kinderen tussen 8 en 12 jaar een programma aan te bieden waarin ze leren software te coderen. Kinderen leren te programmeren zodat ze zelf banners, websites, games etc. kunnen maken. Hierdoor doen ze vaardigheden op, die hun probleemoplossend vermogen verbetert en worden ze voorbereid op een digitale wereld van de toekomst. Dit initiatief is in de UK al met succes ingevoerd en meer dan 60.000 kinderen hebben inmiddels deelgenomen aan de Code Club. Wij willen dit initiatief in Apeldoorn starten en hebben de ambitie om dit over geheel Nederland uit te rollen.