Disclaimer


Royal Polo at the Palace is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat ten gevolge van het organiseren en het houden van het evenementen.

Mocht het evenement als gevolg van force majeur niet door kunnen gaan, dan zullen de kosten van degene die nadeel ondervindt via een door de Royal Polo at the Palace af te sluiten verzekering worden gedekt, voor zover gedekt en tot maximaal de hoogte van het door verzekeraar uit te keren bedrag.

Royal Polo at the Palace is verzekerd voor schade die optreedt aan derden. Er is geen recht op vergoeding van nadeel of van schade voor zover dit niet door de verzekering is gedekt.