Disclaimer


Aan deze website en de veiling kunnen geen rechten worden ontleend.

De naam Royal Polo komt vaker voor in de Polo wereld. Wij zijn echter een onafhankelijke organisatie en hebben geen enkele juridische of andere verbinding met een van deze organisaties. Ook is Royal Polo geen officieel predicaat.

Royal Polo at the Palace is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat ten gevolge van het organiseren en het houden van evenementen.

Mocht het evenement als gevolg van force majeur niet door kunnen gaan, dan zullen de kosten van degene die nadeel ondervindt via een door de Royal Polo at the Palace af te sluiten verzekering worden gedekt, voor zover gedekt en tot maximaal de hoogte van het door verzekeraar uit te keren bedrag.

Royal Polo at the Palace is verzekerd voor schade die optreedt aan derden. Er is geen recht op vergoeding van nadeel of van schade voor zover dit niet door de verzekering is gedekt.